زندگی دوباره

آدمی ساخته افکار خویش است فردا همانی خواهد شد که امروز می اندیشید

یک بیت

می شد سفر این دنیا آسان تر از این باشد                                               انسان به هوس خو کرد تا خسته ترین باشد
/ 1 نظر / 19 بازدید
تیر 91
4 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
4 پست
دی 90
15 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
5 پست
مهر 90
7 پست
شهریور 90
16 پست
تیر 90
13 پست
داستان
6 پست
شعر
2 پست
متن
14 پست