درسی از کبریت

یک چوب کبریت سردارد ولی مغز ندارد در نتیجه هروقت کمی اصطکاک وجود داشته باشد.فورا مشتعل می شود .اثرات این اشتعال می تواند ویرانگر باشد. آتش می تواند همه چیز را ببلعد و سبب ویرانی گردد. از این چوب کبریت کوچولو در سی میگیریم:

همه ما سر داریم و برخلاف چوب کبریت مغز هم داریم. عاقلانه این است که بلافاصله واکنش نشان ندهیم که این عادتی گران قدر است

/ 0 نظر / 26 بازدید