# جملات_کوتاه
"اندیشیدن به پایان هر چیز شیرینی حضورش را تلخ میکند, بگذار پایان تو را غافلگیر کند درست مثل آغاز."
/ 1 نظر / 4 بازدید